Paziņojums par izsoles "Nedzīvojamo telpu- fizioterapeita kabineta Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā nomas tiesību izsole" rezultātiem.  Publicēts 21.09.2023.

2023. gada 19. februārī plkst. 13:00 Tukuma ledus hallē notika fizioterapeita kabineta Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā nomas tiesību izsole. Nomas tiesību izoles rezultāti apstiprināti un tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu nomas līguma ieguva Alise Rosicka, par nomas maksu  20,40 EUR  bez PVN, par 1 (viena) nedzīvojamās telpas m2 mēnesī uz noteiktu termiņu, līdz 2025. gada 31. decembrim.


Paziņojums par izsoles "Kafejnīcas telpu ar to iekārtu Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā nomas tiesību izsole" rezultātiem.
2023. gada 24. janvārī plkst. 14:00 Tukuma ledus hallē notika kafejnīcas telpu ar to iekārtu Stadiona ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā nomas tiesību izsole.  Nomas tiesību izsoles rezultāti apstiprināti un tiesības noslēgt Nedzīvojamo telpu un iekārtu  nomas līgumu  ieguva SIA "VVM&KO", reģ.Nr. 40203097897, par nomas maksu  3,00 EUR bez PVN, par 1 (viena) nedzīvojamās telpas m2 mēnesī uz noteiktu termiņu, līdz 31.12.2025.