''Tukuma ledus halle"  samaksu par pakalpojumiem ietur saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi. 

Maksas pakalpojumu cenrādis no 01.08.2022.  (atvērt šeit)  

Cenrādis apstiprināts ar Tukuma novada domes 2022. gada 27. jūlija lēmumu  “Par PSIA “Tukuma ledus halle” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot. Nr. 12, 67. §) no 2022. gada 1. augusta.