Kluba rekvizīti

Biedrība „Hokeja Klubs Tukums”
Reģistrācijas numurs 40008070307
Stadiona iela 3, Tukums, LV-3101
A/s SEB banka, UNLALV22
Konts hokeja atbalstam: LV22UNLA0050001983814 
Konts daiļslidošanas atbalstam: LV53UNLA0050017514508

JAUNU HOKEJISTU UZŅEMŠANA

Turpinās zēnu uzņemšana visās vecuma grupās. Pirmajā mēnesī  - mācības bezmaksas; nodrošinām ar slidām. Papildus informācijai droši zvaniet Verneram Kaimiņam, t.28604949 . 
Iesniegums  

Jaunu dalībnieku uzņemšana 
Tukuma ledus halle sadarbībā ar Tukuma Hokeja klubu aicina zēnus un meitenes nodarboties ar hokeju vai daiļslidošanu.  Jaunu dalībnieku uzņemšana no 4 gadu vecuma. Apmācību process tiek organizēts atbilstoši hokeja un daiļslidošanas  interešu izglītības programmām un  bērna  sagatavotības līmenim, iepriekš individuāli vienojoties ar treneriem.

Pieteikšanās:
-          hokeja apmācībām pie trenera Aigara Vilmaņa, t. 27840887
-          daiļslidošanas grupā pie treneres Alīna Petrenko, t.27096005.

Jaunajiem hokeja un daiļslidošanas grupu audzēkņiem  jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu apmācību grupās. Iesniegumam jāpievieno dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa par veselības stāvokli ar piezīmi, ka bērns var apmeklēt sporta nodarbības ar paaugstinātu fizisku slodzi (hokeja vai daiļslidošanas nodarbības).  

Jaunu dalībnieku uzņemšana, skatiet

Tukuma ledus halle sadarbībā ar Tukuma hokeja klubu aicina zēnus un meitenes nodarboties daiļslidošanu.  Jaunu dalībnieku uzņemšana no 4 gadu gadu vecuma. Apmācību process tiek organizēts atbilstoši daiļslidošanas  interešu izglītības programmai un  bērna  sagatavotības līmenim, iepriekš individuāli vienojoties ar treneri.

Pieteikšanās: pie daiļslidošanas grupas treneres Alīna Petrenko, t.27096005.

Grupu audzēkņiem (vecākiem)  jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu apmācību grupā. Iesniegumam jāpievieno dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa par veselības stāvokli ar piezīmi, ka bērns var apmeklēt daiļslidošanasnodarbības.